Časté otázky

Kde se vzala myšlenka založení školy?

Nápad vznikl u skupiny rodičů dětí z Lesní školky Sýkorka v Brně. Při hledání školy pro svoje děti si uvědomili, že školu, která bude naplňovat jejich představy, si musí založit sami. Více se dočtete na stránce Kdo jsme.

Kdo je zřizovatelem školy?

Zřizovatelem školy je spolek Kaplia, z. s., jehož členy jsou převážně rodiče dětí, které navštěvovaly Lesní mateřskou školku Sýkorka v Brně - Mokré Hoře.

Čím se škola Letokruh liší od klasické základní školy?

  • Ve třídě je maximálně 16 žáků.
  • Používáme výukové metody alternativních pedagogických směrů Montessori, Waldorf, projektová výuka a dalších.
  • Nadstandardní spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou.
  • Nepředkládáme vždy „hotová řešení“ – necháváme prostor pro objevování vlastních způsobů řešení problému.
  • Podporujeme radost z objevování.
  • Slovní hodnocení namísto známek.
  • Respektujeme rozdílnost charakteru i temperamentu dětí.

Podrobně viz Principy školy

Co znamená, že má škola akreditaci MŠMT?

Základní škola Letokruh je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů. Díky akreditaci má škola možnost uplatňovat nárok na státní dotace – normativní příspěvky na žáka ze státního rozpočtu.

Letokruh není tzv. sdružená škola, kterou obvykle navštěvují děti přihlášené k domácímu vzdělávání jako doplňkovou aktivitu.

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Letokruh klade důraz na individuální přístup k dětem i tím, že je ve třídě nejvýše 16 žáků. Výše dotace ze státního rozpočtu je mimo jiné určována podle počtu žáků školy, proto je celková dotace pro Letokruh menší, než pro školu, kde je ve třídě 25-30 dětí. Kromě dotací ze státního rozpočtu je proto škola financována i ze školného placeného rodiči dětí, které školu navštěvují.

Je škola určená jenom pro děti z Lesní mateřské školky Sýkorka?

Naše škola je otevřená všem dětem.

Mohou do školy přestoupit i žáci z jiných škol?

Ano, avšak samozřejmě jen za předpokladu, že není naplněna kapacita 16 žáků ve třídě. V současné době máme otevřeny dvě třídy, 1. L pro 1. ročník základní školy a 2. L pro 2. a 3. ročník základní školy a v obou třídách je kapacita zcela naplněna.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

  • Školní zralost
  • Souznění rodiny s principy školy a způsobem výuky

Kolik má škola pedagogů?

V každé třídě předpokládáme jednoho hlavního pedagoga (třídního učitele) a jednoho asistenta pedagoga, příp. dalšího pedagoga v závislosti na rozpočtových možnostech; cílem je co nejvíce umožnit individuální přístup ke každému žákovi.

Kolik je žáků ve třídě?

Maximálně počet dětí ve třídě je 16.

Je škole plánována jenom pro první, nebo i pro druhý stupeň základní školy?

Letokruh je ve školském rejstříku zapsán jako škola pro první i druhý stupeň základní školy – tedy pro první až devátý ročník. Další ročníky budou otevřeny postupně - každý rok jeden až do dosažení celkové kapacity školy. Vzhledem ke skutečnosti, že výuka na 2. stupni základní školy vyžaduje značně náročnější materiální i personální zajištění, si zřizovatel nicméně vyhrazuje v tomto ohledu možnost omezit svou koncepci jen na 1. stupeň. O tomto rozhodnutí bude včas informovat.

V kolik hodin bude začínat výuka a kdy bude končit?

Výuka začíná v 8:20. Dopolední výuka bude končit v poledne, následuje oběd a poté odpolední vyučování, družina či zájmový kroužek, až do 16.30.

Jaký bude harmonogram dne?

"Každé ráno se budeme scházet na školní zahradě, kde se společně pozdravíme, přivítáme nový den a venku budeme tvořit, objevovat, stavět, kutit, učit se nejen pohybovým dovednostem, skupinové práci, vzájemně se domluvit, komunikovat, řešit vzniklé problémy a hledat různé způsoby řešení. Zkrátka mít otevřené oči, uši i srdce. Příroda nám poskytne mnoho výukového materiálu ­ bylinky, keře, stromy, drobné půdní živočichy, ptáky, vodu, oheň – slunce...nahlédneme na své tělo i do něj, přes mikrokosmos až k makrokosmu. Venkovní aktivity zakončíme svačinkou a přesuneme se do učebny/třídy, kde budeme své získané informace z venku ověřovat a rozšiřovat. Budeme si dělat záznamy z pozorování, zapisovat a zakreslovat nové objevy. Také nás zde budou čekat různé pomůcky, které dětem předají mnoho informací o mateřském jazyku i počítání. Den zakončíme společně v kruhu a povíme si popovídáme si o své dopolední práci. Jiný den bude ve čtvrtek. To se na celý den vypravíme do lesa, divadla, na výstavu nebo do nějaké dílny a budeme hlouběji pronikat do záhad obyčejných věcí kolem nás."

Třídní učitelka Lenka Poulová

Jakým způsobem budou děti hodnoceny?

"Nemám moc ráda slovo „hodnotit“. Každý přeci děláme věci tak, jak nejlépe umíme! A o dětech, které jsou čímkoliv zaujaté, to platí obzvlášť. Měli bychom vycházet z toho, že každý z nás je jedinečný a každý máme jiný dar. Jak potom tyto dary oznámkovat??? Naštěstí již sedm let mohu psát dětem slovní hodnocení. I když i tady dětem říkám, že samy nejlépe vědí, jak jim co jde. A kdyby měly jinou Lenku, dostanou úplně jiný dopis. To je vlastně vysvědčení, kde vyjádřím (jak nejlépe umím :) co s dětmi zažívám, jaké je vidím, jak vidím jejich učení, spolupráci s ostatními, řešení konfliktů apod. V prvé řadě se děti učí hodnotit samy sebe. Možná bych spíše uvedla, že hledají v sobě odpověď. Třeba na otázku: „Leni, jak se ti líbí můj obrázek?“, odpovídám otázkou: „A jak se líbí tobě?“... teprve potom hledám, co mě na obrázku zaujme."

Třídní učitelka Lenka Poulová

Bude se ve škole učit i frontálně?

"Málokdy stojím před dětmi, vykládám učivo a děti jen naslouchají. Milují, když jim vyprávím své příběhy ze života. I děti mezi nás přinášejí mnoho nového a je pro ně veliká škola umět ostatním sdělit, co mají na srdci a naopak také naslouchat druhému. Společně si třeba čteme, i díky knize často pátráme třeba po vysvětlení nových slov či dalších souvislostech. Společné hraní nám přinese také novinky...zkrátka tvořivých způsobů učení je nekonečně mnoho a jen ojediněle je to frontálním způsobem."

Třídní učitelka Lenka Poulová

Jakým způsobem se mohou do běhu školy zapojit rodiče?

Letokruh je založený na myšlence propojení rodiny a školy. Pravidelně budou probíhat individuální setkání rodičů a dětí s učitelem, aby si mohli o všem společně popovídat. Mají možnost se zapojovat při vymýšlení společných slavností, organizování výprav, tvorbě zajímavých výukových pomůcek. Mohou dětem přijít vyprávět o své profesi, nebo je vzít přímo na své pracoviště.

Jakým způsobem bude škola komunikovat s rodiči?

"Otevřeně.
Ráda bych zapisovala postřehy z každého dne do blogu na webových stránkách Letokruhu. Rodiče, babičky, kdokoliv si může přečíst, jaký měly děti ve škole den. Také se několikrát do roka sejdeme s rodiči a dětmi na individuálním pohovoru, abychom si mohli popovídat o všem  potřebném. Děti si povedou svůj deníček zážitků, který rodičům vypoví hodně o dětech a jejich práci ve škole.
Často.
Jelikož budeme s rodiči spolupracovat, tvořit lesní dny, organizovat výpravy, zabydlovat školu, zkrátka rodiče zcela přirozeně vstoupí do výuky svých dětí a na to se moc těším."

Třídní učitelka Lenka Poulová

V jakých prostorách škola funguje?

Škola sídlí v Brně-Řečkovicích, pouze 5 minut pěší chůze od konečné tramvaje č.1.
Adresa je Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice.

Jedná se o bezbariérové prostory bývalé školy a školky. Letokruh bude využívat část přízemního patra, se samostatným bočním vchodem a několika třídami. Za budovou je k dispozici travnaté hřiště a vedle budovy uzavřená zahrada s altánem. V blízkosti je přírodní park Baba a dobrá dostupnost MHD do dalších lesních míst (okolí Ivanovic, Kuřimi, Lelekovic).

Jakým způsobem probíhá stravování?

Škola má vyhrazen prostor, kde se žáci a pedagogové stravují. Je zde jídelna a kuchyňka s výdejnou jídla, které budeme dovážet.

Jak děti zvládnou případný přestup do tzv. normální školy?

Díky metodám výuky budou děti samostatnější, budou umět pracovat s dostupnými materiály, hledat souvislosti a poznatky dále využívat. Proto věříme, že přechod do normální školy hravě zvládnou. Otázkou je, zda na normální škole jejich otevřenost k diskusi a chuť spolupracovat na řešení problému nebude špatným učitelem vnímána jako přebytečná.